remonetyzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wego. W miejsce złota wprowadzono dolar i inne waluty wymienialne, jednakże niedoskonałość walut narodowych, w tym -> dolara amerykańskiego, stwarza w krajach 0 gospodarce wolnorynkowej tendencję do remonetyzacji złota, tzn. przywrócenia mu funkcji monetarnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cywiński, Henryk. 1992. Pieniądz. Przegląd encyklopedyczny, Warszawa : KeyTex
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.