remodernizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wój regionów. Prognozowanie i programowanie oraz strategia wzrostu i rozwoju ekonomicznego kraju w odległym horyzoncie czasowym i przy możliwie najpełniejszym wykorzystywaniu najnowszych i przyszłych osiągnięć naukowo-technicznych, dokonujących się w święcie, wymagają od programowania przestrzennego możliwie szybkich przeobrażeń, które przede wszystkim zapewniłyby: — społeczeństwom możliwie najpełniejszy dostęp przede wszystkim do tych usług, które przyczyniają się do przyśpieszenia ich rozwoju cywilizacyjnego i kulturalnego, — wysoki standard - w zakresie gospodarki mieszkaniowo-komunalnej jako wykładnik jego nowego modelu i jego zmieniającej się struktury, — ochronę środowiska naturalnego i skuteczniejszą ochronę biologicznych warunków życia, wypoczynku i rekreacji, — nieprzerwaną modernizację i remodernizację kwalifikacji ogólnych i zawodowych, — coraz pełniejsze wykorzystanie czynników produkcji występujących w ograniczonej ilości, — ograniczenie nadmiernego rozwoju wielkich aglomeracji, zagrażających utrzymaniu niezbędnej równowagi biologicznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czarkowski, Jan 1978. Wizja świata (Proroctwa i prognozy), Wrocław etc. ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.