remitologizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zjawisko remitologizacji pozostaje, jak widać, w bliskich związkach z pojęciem ideologii jako fałszywej świadomości, którym w swych pracach posługiwał się Marks. W nawiązaniu do marksowskiej teorii ideolo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sarnowski, Stefan 1988. Rozumność i świat. Próba wprowadzenia do filozofii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.