remilitaryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wieści dość szeroką falą konkretnych tematów. Jest tu — poza wspomnianym już dopowiedzeniem bez reszty przemiany ostatecznej Kóstringa — poruszona masa spraw przed kilku laty lub jeszcze i dziś aktualnych, ba, niemal newralgicznych, nabrzmiałych intensywnością wielu procesów ideologicznych czy wręcz politycznych. A więc: sprawa tendencji rewizjonistycznych w Niemczech Zachodnich i remilitaryzmu neofaszystowskiego, ,,brudna wojna’* w Wietnamie i walka o pokój, sprawa księży-robotników i dechrystianizacji społeczeństwa karmionego tłustymi kęskami „gospodarczego cudu”. Jednym słowem: inwentarz tematyczny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lichniak, Zygmunt 1962. Szkic do portretu Jana Dobraczyńskiego, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.