remigrant

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szczególnymi kompleksami. Taką specyficzną grupę stanowili na przykład osadnicy wojskowi, odróżniający się od pozostałych mieszkańców chociażby poczuciem spełnianej awangardowej misji i pielęgnujący w związku z tym swoisty sposób bycia, ubierania się itd. Na Ziemiach Zachodnich uformowały się skupiska ludności greckiej, żydowskiej i łemkowskiej, wraz z remigrantami przybyli ludzie narodowości francuskiej, jugosłowiańskiej, belgijskiej, rosyjskiej i innej, w niektórych miejscowościach rolę organizatorów życia polskiego wzięli na siebie Polacy zesłani tu na roboty przymusowe lub osadzeni w obozach, pragnący nieraz uchodzić w opinii publicznej za faktycznych zdobywców tej ziemi. Były to wprawdzie grupy liczebnie małe, ale często...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Labuda, Gerard (red.) 1966. Ziemie Zachodnie w granicach Macierzy. Drogi integracji, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.