reklamista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W rok po szczeznięciu na polu chwały pyskacza Kleona w sztuce o „Pokoju“ w Parabazie jeszcze tak mówi o swoim stosunku do paflagońskiego reklamisty i panegirysty Demosu: „Nie ludzi przeciętnych, ni kobiety przedstawi tu poeta w swej komedji, lecz jak Herkules nieustraszony z najsilniejszym walczy. On ma prawo powiedzieć: tak, ja pierwszy ośmieliłem się napaść na tę krzywozębną bestję, której oczy ciskały płomienie wśród zgraji płaszczących się przed nią pochlebców...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.