reformizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) koalicyjnej. b) Komintern uprawia politykę rozłamów w związkach zawodowych i wśród lewicowych elementów robotniczych, tern samem zaprzepaścił wszelką możliwość porozumienia się z socjalistami, również i z Bundem. Socjalistyczna Międzynarodówka II posiada lewe skrzydło, które jest przeciw reformizmowi. Interesy klasy robotniczej wymagają solidarności i jedności; wzmożenie wpływów tego skrzy dła leży w interesie mas robotniczych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.