realno-praktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) doświadczalnymi. Klasyczne marksistowskie analizy wykazały, że wstępną, realną przesłanką wyobcowania się abstrakcyjno-filozoficznego piętra ludzkiego poznania był społeczny fakt oddzielenia w ustroju niewolniczym pracy produkcyjnej od pracy intelektualnej. Z układu społecznego czerpała swe natchnienie platońska dewaloryzacja świata realno-praktycznego i apoteoza czystych idei (por. K. Marks, F...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jaroszewski, Tadeusz M. (red.) 1982. Słownik filozofii marksistowskiej, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.