realistka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lat osiemdziesiątych. Gdy ukształtował się jednak w pełni rewolucyjny ruch proletariatu, Orzeszkowa nie podjęła już nigdy tej problematyki. Wielkość i groza zjawiska napełniały ją lękiem, ale rzetelność realistki nie pozwoliła przeciwstawiać potędze tego nurtu karykatur szumowin i marginesów ruchu rewolucyjnego, jak to robiła wobec niedowarzonych koncepcji studenckich na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Głębia obserwacji procesów społecznych, uczciwość my...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baculewski, Jan 1954. Historia literatury polskiej dla klasy X. Cz. II. Literatura okresu pozytywizmu i realizmu krytycznego, Warszawa : PZWS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.