raubritter-margrabia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jest więc rzeczą zrozumiałą, dlaczego uczeni niemieccy chwalą margrabiów, a szczególnie Albrechta Niedźwiedzia: Niemcy, podzielone na państewka feudalne, rozpadłyby się zupełnie i zniknęły z powierzchni ziemi, gdyby nie raubritterzy-margrabiowie. Oni wypracowali nową dzielnicę Niemiec, która wzmogła się na siłach i z której wyszło zjednoczenie dzisiejszych Niemiec. „Rozwój terytorialny Prus — pisze prof. Wojciechowski — w stosunku do ziem macierzystych Polski...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kisielewski, Józef 1939. Ziemia gromadzi prochy, wyd. drugie, Poznań : Księgarnia św. Wojciecha
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.