rasistowsko-antropologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) argument Pigonia? Oto jak: „A przecież przeciw owym mocno niepewnym racjom pro wysuwa się jedno uparte contra, że mianowicie w charakterze, w psychice poety nie uwidoczniła się na krztę przymieszka semickiego elementu” (podkr. moje - M.J.). Jadwiga Maurer żartuje gorzko z tych „rasistowsko-antropologicznych argumentów” i posługując się sądami Krasińskiego, który wszak dostrzegał „semickość” Mickiewicza, z humorem pyta, czy przypadkiem znana „nerwowość” poety nie była pochodną jego żydowskiej natury? Wszak na gruncie stereotypowych wyobrażeń dopuszczalne byłyby i takie przywidzenia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Janion, Maria 2000. Do Europy – tak, ale razem z naszymi umarłymi, Warszawa : Sic!
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo