raptularzowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W zapiskach raptularzowych, dotyczących spraw bardziej materialnych, czytamy po stronie kredytu„Zostaje na rok 1843 u Lafitte 6500 franków, w akcjach drogi Rouen 5000 fr., w pieniądzach 300 fr.“ Podkreślono: „Ogółem 11800 fr.“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hertz, Paweł 1950. Portret Słowackiego, wyd. 2, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.