raport-sprawozdanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do wizji dochodzi się przez gromadzenie danych statystycznych, próby logicznych podziałów, systematyzowanie ulotnych ludzkich nastrojów i niezdecydowanych postaw. Książka nie jest relacją 0 wrażeniach: to raczej swego rodzaju raport-sprawozdanie z dokonanej śmiałej penetracji intelektualnej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.