rapierowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Próbę ich restauracji podjęły dopiero towarzystwa gimn. i sport, w 2 poł. XIX w. Od 1886 sz. uprawiano w Poznańskim Towarzystwie Gimnastycznym. Sprawozdanie z działalności PTG za rok 1886-87 podaje, że organizacja ta posiadała m.in. „7 par rapierów, 2 kosze do rapierowania, 2 rękawice”. Pojedynki na rapiery stanowiły nast. element szkolenia wojskowego w TG -> Sokół...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lipoński, Wojciech 1987. Humanistyczna encyklopedia sportu, Warszawa : Sport i Turystyka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.