rantowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stopniu czas wytwarzania obuwia, że stara zasada ,,dobre obuwie musi pozostawać w fabryce kilka tygodni“, straciła już swe znaczenie. Na fig. 22 widzimy wykres czasu potrzebnego na zrobienie jednej pary butów w czterech fabrykach, wyrabiających męskie obuwie z przyszywanemi podeszwami (t. zw. rantowe); czas trwania roboty we wszystkich oddziałach każdej z tych czterech fabryk był następujący:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Marnotrawstwo 1926. Marnotrawstwo w przemyśle, Warszawa : Komitet Wykonawczy Zrzeszeń Naukowej Organizacji w Polsce
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.