ranowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wodna, spotykana w Jeziorze Ochrydzkim’= lit. Zapas'liść’ (łot .łapa 'ts.’). O przyr. -Sm zob. Sławski SP I 128—9. Boślina otrzymała więc nazwę od cechujących ją szerokich, wielkich liści. Por. z jednej strony głuż. lopjeno 'liść’ : dial, ranowe łopjena, swjatojanske łopjena 'łopian, łopuch’, z drugiej zaś paralelnie zbudowane *lepem : *lepem 'liść’ : 'roślina wyróżniająca się dużymi liśćmi np. grzybień, podbiał’ p. lepiennik, lepiężnik. Do ie. Hep- : Hop- o 'czymś szero...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sławski, Franciszek 1975-1982. Słownik etymologiczny języka polskiego. T. 5, Kraków : TMJP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.