quasi-performatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) których, przy obecnym stanie języka, nie jesteśmy w stanie rozłożyć w ten sposób na dwie części, nawet gdy wypowiedź zawiera, jak się zdaje, swego rodzaju wyraźny performatyw; a więc: „Porównuję x zj”, „Analizuję *• jakoj”. Dokonujemy tu zarówno porównania jak też stwierdzamy istnienie podobieństwa — wszystko za pomocą jednego zwięzłego zwrotu, który ma przynajmniej quasi-performatywny charakter. Możemy wymienić też, tylko dla dodania sobie otuchy na naszej drodze, takie wypowiedzi jak: „Wiem, że”, „Wierzę, że”, itd. Jak złożone są te przykłady? Nie możemy przyjąć, że są one czysto opisowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Austin, John Langshaw 1993. Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.