quasi-hiponimia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z powyższych przykładów widać chyba dość jasno, w jakim sensie używamy tu przymiotnika ąuasi-paradygmatyczny *. Sens ten łatwo jest sprecyzować na gruncie każdej wystarczająco rozległej gramatyki transformacyjnej *. Relację zachodzącą np. między leksemami okrągły i kształt, albo słodki i smak nazwiemy quasi-hiponimią *. Jeśli założymy, że słownictwo poszczególnych języków jest uporządkowane hierarchicznie nie tylko na zasadzie hiponimii, lecz również quasi-hiponimii, to hipoteza głosząca, że hierarchia pod dominacją niewielu leksemów jest właściwa wszystkim językom, raczej zyska na prawdopodobieństwie. Na podstawie jednak zebranego dotychczas materiału jest to hipoteza trudna do oceny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lyons, John 1984. Semantyka. T. 1, przeł. A. Weinsberg, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.