puklować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Napis z emalią tworzy równy poziom z promieniami. Promienie wiążą w środku czworobok z kanalikierp cl zaokrąglonych kątach, wznoszący się nad pozaom promieni. W u>afiice (czworobok ub na czerwonej emalii nałożony srebrzony profil górnika —/ podobizna Pstrowskiego — zwrócony w lewą stronę. Odznaka /prócz części środkowej — puklowana — posiada na odwrocie przylutowauzy gwint Jz nakrętką.\ Odznaka tłoczona jest z tombaku — srebrzon4>'profil Pstrowskiego okśj^owany, promienie i ramka pkgyHmyąng i pnlornwanp ‘I b) Odznaka „Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji“ wyobraża gwiazdę | z promieni w famie sześcioboku o 0 35 mm. Boki sześcioboku wklęsłe / łukiem do środka. Długie .promienie gwiazdy tworzą kąty sześcioboku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bulwicki, B., Dalewski, J. (oprac.) 1957. Poradnik wynalazcy i racjonalizatora (Stan prawny na dzień 1 kwietnia 1957 r.), Warszawa : Wyd. Związkowe
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.