puerylizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) HISTERIA [łac.<gr.], choroba z grupy —► nerwic, o dwóch rodzajach objawów: konwersyjnych i dysocjacyjnych; objawy konwersyjne obejmują zaburzenia ruchu i zmysłowe: niedowłady kończyn, bezgłos, napady ruchowe, niemożność chodzenia i stania (—► abazja, astazja), całkowite i częściowe znieczulenie różnych odcinków skóry, niedowidzenie, niedosłyszenie; do objawów dysocjacyjnych należą histeryczne zaburzenia świadomości, przebiegające zwykle pod postacią zwężenia pola świadomości; w psychice panuje wówczas tylko jeden temat, związany zwykle z bodźcem wywołującym reakcję histeryczną. Czasem w okresie histerycznego zaburzenia przytomności zachowanie podobne jest do dziecięcego (puerylizm) lub pojawiają się cechy pseudodemencji: uderzająco błędne odpowiedzi na najprostsze pytania. Charakterystyczne są również nadmiernie żywe i bujne reakcje uczuciowe, np. płacz, krzyk; do tej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.