puchać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Potem cała skrwawiona, 7 Mąża zbójczyni żona, 7 Bieży przez łąki przez knieje 8 I górą i dołem i górą: 9 Zmrok pada, wietrzyk wieje- 7 Ciemno, wietrzno, ponuro, 7 Wrona gdzieniegdzie kracze 7 I puchają puhaeze. 7 Mamy tu jeden wiersz 8-zgłoskowy i jeden 9-zg!oskowy. Nie ulega wątpliwości, że wiersze te dały się włączyć w kontekst, ponieważ są one, jak i otaczające 7-zgłoskowce — trzyakcentowe. Podobne wytryski czystego to...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Furmanik, Stanisław 1947. Podstawy wersyfikacji polskiej (Nauka o wierszu polskim), Warszawa ; Kraków : Wyd. E. Kuthana
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.