publiczno-teoretyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nadmierną pracą, niedostatek wysiłku fiz. wśród warstw średnich, brak kontaktu z przyrodą pierwszych i drugich. Stąd większego niż w Anglii znaczenia nabrała myśl publiczno-teoretyczna, stawiająca sobie za cele: a) przekonanie społeczności lub jej określonej warstwy 0 potrzebie ćwiczeń cielesnych, b) zapewnienie niezbędnych po temu form i metod. Ten stosunek od...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lipoński, Wojciech 1987. Humanistyczna encyklopedia sportu, Warszawa : Sport i Turystyka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.