psychobehawioryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do tego prądu (por. rozdział II) zaliczono w książce sześćdziesięciu pedagogów, przedstawicieli następujących kierunków pedagogicznych: a) pedagogiki psychobiologicznej, b) pragmatyzmu pedagogicznego, c) psychobehawioryzmu pedagogicznego, d) kierunku terapeutycznego, e) personalizmu pedagogicznego, f) pedagogiki wspólnoty życia oraz g) pedagogiki egzystencjalistycznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.