psiajucha

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Indeks 131 półtorametrowy 21 półtoramiesięczny 12 półtorasta 31, 74, 92, 102 półtorazłotowy 21 półtorodniowy 21 półtorofuntowy 43 półtrzecia 102 półzagadkowy 88 późnorodny 71 pracodawca 53 prawdomówstwo 53 prawdopodobnie 111 prawdopodobny 1, 46, 111 prawiejaszczur 66 prawnopaństwowy 80 prawobrzeże 86 prawodawca 11, 12, 21 prawołomny 90 prawoskrzydłowy 70 prędkolotny 71 prędkostawny 91 prędkowiędny 40, 91 promieniotwórczy 100 prostokąt 21, 86 prostokątny 18 prostoliniowy 30 próstomówny 91 prostopadłościan 86, 98, 104, 105 prostopadły 29 przebiśnieg 97 przeciwkrętociąg 45 przedpołudnie 45 przedsiębiorca 47 przedsiębiorstwo 114 przedsiębrać 37, 47, 60 przełomikamień 96 przeponookrężniczy 88 przeponowookrężniczy 88 przerwipęp 61 przodogłowie 86 przykrobrzegi 53, 112 przykrobrzeżnie 46 przykrobrzeżny 46 przypołudnik 45 przysięgołomstwo 25, 98 przyszłoroczny 29, 30 przywodosiadły 37, 52, 72, 89 psiadusza 20, 94 psiajucha 44, 59 psiakrew 60, 61 psiawiara 50, 60 psi głowy 55 psimlecz 50 pstrocętkowany 58 pstrogłowy 100 pstroskrzydeł 86 psubrat 51, 59 psujdziecko 99 pszennotatarczany 69 ptakoryb 99 ptakoryba 53 ptakoznawczy 71 ptakozwierz 65 ptak-ryba 51, 60, 65, 109 purpurowo-granatowy 100 pustogłowy 17 rachmistrzować 47 rachmistrzowanie 44 rakobranie 98 rakotwór 97 ranoczujny 72 rdzeniowooponowy 109 reformacyjno-religijny 80 rękodzielnia 45 rękodzieło 45 rękojmia 46 rękopis 26, 34, 68 robakokształtny 90 robigrosz 15 robotniczo-chłopski 112 rogobodziec 24 rogokrusz 97 ropotok 24, 26, 36 roślinopłaz 75, 78, 81, 82 rozwidnokrężyć 46 równoczesny 90 równocześnie 8, 111 9*...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewiczówna, Irena 1951. Wyrazy złożone nowszej polszczyzny kulturalnej. Próba systematyki, Kraków : Wyd. Studium Słow. UJ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.