pseudosyndykalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cjalizmu występowało zjawisko dezintegracji. Wśród komunistów istniał — jak wiadomo — podział na tzw. „większościowców” i „mniejszościowców”, wśród socjalistów — na zwolenników PPS, PPS d. Frakcji Rewolucyjnej, następnie zaś jeszcze pseudosyndykalistycznego Związku Związków Zawodowych (ZZZ). Wśród załogi wpływy posiadały również sanacyjna organizacja paramilitarna „Związek Strzelecki” oraz ugrupowania związane z Narodową Partią Robotniczą, z Chrześcijańską Demokracją i Obozem Narodowo-Radykalnym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kazimierski, Józef et al. (red.) 1978. Wielkie zakłady przemysłowe Warszawy, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo