pseudostrukturalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Według jednego z twórców językoznawstwa kognitywnego, „gramatyka kognitywna jest [...] próbą przywrócenia rzeczywistego znaczenia dawnym pojęciom, które albo zostały odrzucone, albo ukryte pod grubą warstwą artefaktów” (Kardela 1994: 12; prodkreślenia E. T.). W wielu przypadkach te „rzeczywiste znaczenia” pozostały czytelne w terminach stworzonych przez tzw. gramatyki tradycyjne (tj. pseudostrukturalistyczne); teoria kognitywna jest często po prostu usystematyzowanym powrotem do intuicji dawnych badaczy języka. Nie ma zatem powodu mówić o tranzytywności, skoro polski termin przechodniość dokładnie oddaje atmosferę określającą treść relacji między uczestnikami sceny, w które mniej lub bardziej abstrakcyjne działanie podmiotu (a nie kojarzącego się z Rzeckim „subiekta”) przechodzi (w sposób mniej lub bardziej abstrakcyjny) na przedmiot (a nie kojarzący się z domem wczasowym „obiekt”). Nie ma powodu mówić o habituacji (mającej zre...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Filipowicz-Rudek, Maria, Konieczna-Twardzikowa, Jadwiga (red.) 1996. Między oryginałem a przekładem. II. Przekład, jego tworzenie się i wpływ, Kraków : Universitas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo