pseudoreformizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) między poszczególnymi okręgami itd. itd.). Aby uzyskać pełny obraz istniejącej sytuacji, trzeba dodać, że siła ruchu mas pracujących uniemożliwiła, jak dotąd, klasom panującym zamazanie tych głębokich sprzeczności przy pomocy jawnie reakcyjnego ustroju gwałtu (typu faszystowskiego); siła ruchu mas pracujących spowodowała, iż klasy panujące wolały wybrać ustrój chrześcijańsko-demokratyczny, ukrywający panowanie burżuazji pod delikatną maską socjalnego pseudoreformizmu, któremu towarzyszy wściekły antykomunizm...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZTPolit - Zeszyty Teoretyczno-Polityczne (War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.