pseudononkonformizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A przecież ów Hearst nigdzie nie rejteruje przed poczuciem wspólnoty z ludźmi swego światopoglądu, chce ich jedynie widzieć z zewnątrz i z wewnątrz. To nie tylko jego prawo, lecz — moim zdaniem — obowiązek. Zgadzając się z Lichańskim w diagnozie ogólnej, w słusznym potępieniu wygodnictwa pseudononkonformizmu twierdzę, że w postać Hearsta wpisana została nie — 207...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lichniak, Zygmunt 1962. Szkic do portretu Jana Dobraczyńskiego, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.