pseudohomerowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Komiczne wyolbrzymienie cech pierwowzoru jest szczególnie widoczne, gdy dana konwencja stylist. zostaje użyta dla nie odpowiadającego jej tematu. W tym sensie jest p. lub zawiera elementy parodystyczne każdy —* poemat heroikomiczny, począwszy od pseudohomerowej Batrachomyomachii (Wojna żabiomysza), naśladującej żartobliwie stylistykę eposu bohaterskiego. Elementy p. występowały w komediach Arystofanesa, uprawiano ją też w wiekach średnich, nie używając jednak -amego terminu, który w znaczeniu dzisiejszym pojawia się w okresie renesansu. P. lub trawestacją posługiwała się polit...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian, Hernas, Czesław (red.) 1985. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.