pseudodramatyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nieprzypadkowo też jeszcze w wieczerniku (16,5 i 14,4—11), a nawet i po zmartwychwstaniu (20,9 i sławna scena z „niewiernym Tomaszem”, przekazana tylko przez Jana 20,25—30) uczniowie nie wierzą i nie rozumieją Jezusa. Wszyscy ludzie nie wierzą przeto Jezusowi. Ba — ale czy „ludzie”, i czy z własnej winy? Ujrzenie pseudodramatyzmu ewangelii Janowej usposobi nas snadniej do zrozumienia, że Jan nie jest zainteresowany w przeciwstawianiu Jezusowi konkretnych jednostek (czy nawet grup ludzkich): wrogiem Jezusa jest „kosmos” i niemniej ogólnikowi „Żydzi”. Apsychologizm Janowy łatwiej pojąć przy dostrzeżeniu wysokiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Keller, Józef (red.) 1968. Zarys dziejów religii. Praca zbiorowa, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.