pseudo-synod

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z tej wizyty nie wynikło. Dwie diecezje (w tym bukareszteńska) pozostają nadal nieobsadzone. Rumuńscy grekokatolicy (unici), których liczba — według statystyk z wczesnych lat powojennych — wynosi ok. 2-ch milionów, po pseudo-synodzie w Cluj (1948 r.), zostali przymusowo wchłonięci przez Autokefaliczną Cerkiew Prawosławną. W następnych latach przeszli ciężkie prześladowania i dziś usiłują przetrwać w podziemiu. Partia rumuńska —...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.