przykrócać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niepełny byłby obraz epoki romantycznej, gdybyśmy jednocześnie nie wymienili tu również głosów ograniczających swobodę pisarską, inaczej mówiąc — przykrócających cugli owemu romantycznemu Pegazowi. Tenże sam „Haliczanin”, który tak w dziedzinie języka nabroił, przyniósł w rozprawce Chłędowskiego pt. O poezyi i poetach następujące sugestie: „Wolnością myśli uwarunkowana jest wolność formy, nie przeto jednak zniesioną” ,28. I dalej: „Podobnie jak wszelkie inne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.