przyjaciel-baron

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) najbardziej. Nawet od' Delwiga jeden list nie doszedł i Puszkin wyrażał mu żartobliwie nadzieję, że to może po prostu nowy służący, który przyszedł na miejsce zmarłego Nikity, także jak tamten nie donosi listów na pocztę: „Obawiam się o ciebie, czy nie powiedziałeś czegoś zbędnego i nieprzemyślanego; przyjaźń może mieć i ujemną stronę — a ja obawiam się stać przyczyną nieprzyjemności dla najlepszych moich przyjaciół”. Jedynie wiadomość o przyszłym małżeństwie przyjaciela-barona szczerze go zainteresowała. Po powrocie od Puszkina Delwig po raz pierwszy zobaczył swoją przyszłą narzeczoną i już w początkach czerwca prosił rodziców o zgodę na ślub. „Nasz Suseł nie dtzemał — pomyślał z uśmiechem Puszkin — widołcznie^ Trigorlskie zachęciło go do małżeństwa!” Składał przyjacielowi z tego powodu życzenia: „Bądź szczęśliwy,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowikow, Iwan 1951. Puszkin na wygnaniu, przeł. G. Timofiejew, J. N. Miller, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.