przyjaciel-artysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rzewność i przedsmak namiętnych uniesień. Bez względu na zmiany w swym stanie cywilnym, na zawsze pozostała już Misię i jej — prawdziwszym od innych — dowodem osobistym były wachlarze, na których Mallarmé wypisywał swe słynne czterowiersze, niezliczone portrety Renoira, rysunki i poezje dla niej lub z myślę o niej powstałe. Znała wszystkie wielkości naszego stulecia, łęczyła ję z nimi zażyłość pełna zapału i oddania, dla wielu swych przyjaciół-artystów była źródłem natchnienia, dla wszystkich — stałę kasę pomocy, która zawsze była otwarta i prawie zawsze zasobna; wspierała każdy prawdziwy talent, pomagała młodym i najmłodszym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sakowski, Juliusz 1962. Asy i damy. Portrety z pamięci, Paryż : Księgarnia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.