przyimkowo-zaimkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Typy nawiązań międzyzdaniowych, charakterystyczne dla gwar i dla języka mówionego, to obszerne zagadnienie, które nie doczekało się jeszcze opracowania. Tutaj wystarczy jedno: Charakterystyczne dla prozy renesansowej bogato zróżnicowane, często pochodzące od zaimków, czasowników i innych części mowy spójniki, abstrakcyjne wyrażenia przyimkowo-zaimkowe, zaimki względne, zaimki wskazujące jako przydawki rzeczowników abstrakcyjnych, zwłaszcza w przypadkach zależnych — to nie są — i nie mogły być — rodzaje nawiązań, zaczerpnięte z języka mówionego, z mowy potocznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierzbicka, Anna 1966. System składniowo-stylistyczny prozy polskiego renesansu, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.