przyimkowo-przysłówkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 5. Przynależne -wyrażenie przyimkowo-przysłówkowe: O <111 if :A: 21, np.: (On to) wziął na wesoło; Ubrał się na czarno; Rozmawiano po francusku; Odszedł na zawsze; Rozpłakali się na odchodnym; Powtarzał po kilkakroć; Napatrzyłem się do syta; (Uwierzyłem) biorąc (twoje słowa) na serio; (Zaczęto) się śmiać w kułak; (Wieś została) zniszczona do cna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1982. Składnia, stylistyka, pedagogika językowa, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.