przyimkowo-przymiotny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W odróżnieniu od członów rzeczownikowych, z których jeden z reguły występuje z partykułą nie, inne człony nie wymagają partykuły nie, a więc nie wymagają jej człony przymiothe (7), przyimkowo-przymiotne (8), reprezentowane przez przysłówkowe formy przymiotnika (9) i przez partykuło-przysłówki (10): (7) Aron wyrzekł słowa ciche, lecz stanowcze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.