przyimkowo-przymiotnikowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) fraza finitywna fraza rzeczownikowa mianownikowa fraza rzeczownikowa niemianownikowa fraza bezokolicznikowa fraza przyimkowo-rzeczownikowa fraza przymiotnikowa fraza przyimkowo-przymiotnikowa fraza przysłówkowa fraza zdaniowa fraza okolicznikowa (człon luźny) Kategorie gramatyczne (w tekście: selektywne oznaczane są wielkimi literami, a fleksyjne — małymi):...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.