przyimkowo-nominalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wyższego rzędu, tzn. występują w tych samych kontekstach, mają tę samą łączliwość składniową14, natomiast w zdaniach (21)—(26) zespalane przez ale (lecz) człony reprezentują różne typy fraz, ponieważ pełnią różne funkcje w obrębie konstrukcji, np. w (21) deszcze — to fraza nominalna, a krótkotrwałe — przymiotna; w (23): fraza finitywna tęsknicie i fraza przyimkowo-nominalna do nas; w (26): fraza finitywna pochowano i fraza okolicznikowa w epoce drugiej wojny światowej. Różnica w traktowaniu wyrażeń przyimkowych, np. w zdaniach (23) i (26) wynika z faktu różnych wymagań konotacyjnych nadrzędnika tęsknicie i nadrzędnika pochowano. Ogólniej rzecz biorąc człony zespalane przez ale (lecz) występują w różnych kontekstach, tj...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.