przyimkowo-mianownikowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 11 W powyższej formule Z. Saloniego i M. Świdzińskiego (1985: 231) symbol a oznacza przymiotnik rozumiany szeroko (w skład paradygmatu wchodzą również formy przysłówkowe); symbol P oznacza podrzędnik, a symbol PRNP — frazę przyimkowo-nominalną. Zwracam uwagę, że jest to fraza przyimkowo-mianownikowa. 105...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grochowski, Maciej (red.) 1995. Wyrażenia funkcyjne w systemie i tekście. Materiały konferencji naukowej [...], Toruń : UMK
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.