przyimkowo-liczebnikowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przechodząc do morfologicznej charakterystyki niejednorodnych k.w., stwierdzam, że składają się one z następujących klas członów: najczęściej są to przysłówki i grupy przyimkowo-rzeczownikowe, lub przyimkowo-liczebnikowe, rzadziej narzędnikowe formy rzeczownika i imiesłowy przysłówkowe. Ta ostatnia klasa członów jest charakterystyczna właśnie dla okoliczników sposobu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kallas, Krystyna 1993. Składnia współczesnych polskich konstrukcji współrzędnych, Toruń : UMK
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.