przyimkowo-deklinacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2. Conv — konwers. Typowy przykład konwersu stanowi strona bierna czasownika; Conv (budować) = buduje się (przez kogo), Conv (przechowywać) = przechowuje się (w czym), jest przechowywany (w czym); Conv (zawierać) = zawiera się (w czym). Na ogół konwersy są spotykane tylko u wyrazów, które oznaczają sytuację o dwóch i więcej uczestnikach. Zamiana wyrazu C0 na konwers pozostawia niezmienną sytuację, ale wymaga zmiany funkcji syntaktycznych (z odpowiednimi zmianami w formach przyimkowo-deklinacyjnych) nazw uczestników sytuacji; por. A poprzedza (jest wcześniej od B — B następuje po) jest później niż A, A lubi B = B podoba się A...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierzbicka, Anna (red.) 1972. Semantyka i słownik. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.