przyimkowo-biernikowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 9 	Partykule cmi nie można przypisać rządu dopełniaczowego, ponieważ formy gen. wymaga zaprzeczona forma czasownika, a partykułę można zredukować bez konsekwencji dla struktury zdania. Ponadto ani łączy się z grupami przyimkowo-biernikowymi (zob. (123), (124) i (129), a - co istotniejsze - możliwe są i inne formy przypadkowe, jak narzędnikowa, w zdaniu: Błotnista droga ciągnęła się w dal nie ozdobiona ani krzewiną. Ponieważ imiesłowy przymiotne uważam za przymiotniki, więc słowo nie uznam tu za partykułę (a nie za cząstkę zaprzeczonej formy czasownika)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.