przyimienny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wiej przejawiają się dążności do uprzymiotnikowienia. Stąd też jedynym konkretnym i szczupłym zarazem materiałem, na podstawie którego można wysnuwać pewne wnioski, są te przypadki, w których przyimienny przypadek da się zastąpić przymiotnikiem." 1 Słuszność tych słów jest niewątpliwa. Niewątpliwie fikcją byłoby ustalanie wypadków, w których faktycznie zaszło rozczłonkowanie atrybutywne, bo zawsze w grę może wchodzić analogia. Można...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mirowicz, Anatol 1949. O grupach syntaktycznych z przydawką, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.