przyimek-przysłówek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) O przynależności danego przyimka do jednej z czterech kolejnych grup zadecydowały jego części składowe. W grupie drugiej znalazły się przyimki złożone z dwóch przyimków [poprzez), w trzeciej — przyimki-przysłówki [wewnątrz, na wprost), w czwartej — przyimki odimienne [zamiast, wbrew) i wreszcie w ostatniej przyimki utworzone z połączeń przysłówka z przyimkiem [zgodnie z, stosownie do). Przy opisie przyimków autorka słusznie zwraca uwagę na dwie sprawy: na ich rekcję oraz znaczenie. Zwłaszcza warte podkreślenia są te fragmenty opisu, które uwypuklają różnicę łączliwości i znaczenia przyimków polskich i ich równobrzmiących odpowiedników rosyjskich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.