przyimek-omnibus

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dokładnie poniżej mapy, lecz trochę z boku). W innych przypadkach może użyć wyrażenia peryfrastycznego, co jednak nieuchronnie pociąga za sobą większą rozwlekłość wypowiedzi Również w sam system językowy są wbudowane pewne udogodnienia. Istnieją przyimki bardzo ‘wyspecjalizowane’, np. dookoła, spomiędzy, wzdłuż, których użycie jest ograniczone do stosunkowo ściśle określonych sytuacji, i przyimki-omnibusy, takie jak na, w, koło, które znacznie bardziej ogólnie charakteryzują konfigurację trajektor-układ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
JaK - Język a Kultura (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.