przyimać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Gościnność na początku nie była samym tylko uczuciem i obyczajem, ale religijną praktyką, osadzoną na tej wierze, iż bóstwo może posyłać ludzi wędrownych czy, jak później usubtelniono: przybierać ich zewnętrzność — że posłańcy czyli aniołowie przyimani być mogą w gościnnych domach pod mniemaniem, iż ludzi przyima się. Ci zaś bez zostawowania darów nie odchodzili, i należało baczność mieć dla wszystkich czujną i ochotną” (6 - 510)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SPol - Studia Polonistyczne UAM (Po­znań)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.