przygważdżać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Narastający plon spostrzeżeń wprawił go w stan stałego już teraz podniecenia. Ukrywał je coprawda z daleko większą wytrawnością niż dotychczas. Nigdy już nie wyrwał się przed profesorem z niepotrzebnem słowem, któreby mogło wywołać dyskusję na owe przygważdżające zatajowskie tematy. Nie prosił też nigdy, aby profesor zechciał sam wyruszyć w teren. Lecz sam materjał pracy wyzyskiwał świadomie i celowo dla ostrej ofensywy na ów nieuchwytny opór, którym Zataj blokował cel wyprawy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Goetel, Ferdynand 1930. Serce Lodów. Powieść, wyd. trzecie, Warszawa : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo