przygwałtowny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dembiński zdawał nam się rzeczywiście podówczas najbardziej do naczelnego dowództwa uzdolnionym, jako znany z męstwa i dobrej ochoty. Nie był nam atoli podówczas znany jego przygwałtowny temperament. My wyjechaliśmy do Bolimowa, a on był podówczas pozostał w stolicy gubernatorem i począł sprawowanie urzędu od wyrządzenia gwałtu przez nieprawne aresztowanie niejakiego Ulanickiego, członka Gwardii Narodowej, który był rządowi zakomunikował swą nieufność do ówczesnego dowódcy Pragi Dziekońskiego137, i za to wdanie się 137 Kazimierz Dziekoński (1779—1849). Uczestnik powstania kościuszkow...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ostrowski, Antoni 1961. Pamiętnik z czasów powstania listopadowego, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.