przygubić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 358 Józef Trypucko przyglądać się na co 623 przygłaskiwać 535 przygnębion 438, 725 przygniótłszy 92 przygód (gpl) 90 przygodni 445 przygotowywać 535 przygórny 308 * przygraniczać 528 przygraniczyć 528 przygrawka 9, 18 przygrawki (ipl) 419 przygryzać (= prze-) 18 przygubić 593 przygwożdżon 438, 61 1 przyidziesz 189 przyjaciel 93 przyjacieli (gpl) 369 przyjacielsko 601 przyj acielstwo 298 przyjaciół (gpl) 93 przyjaciołaini (ipl) 379 przyjaciółka 93 przyjaciółmi (ipl) 84, 93 przyjaciół}’ (apl) 371 przyjaciół (gpl) 93 przyjazny 148 ‘przyjazny 148 przyjdzie 189 przyj emnostka 278 przyjenmoście (npl) 428 przyjezdny 213 przyjm (inip) 549 przyj miej (imp) 550 przyjmiejcie (imp) 550 przyj mieni (praes) 487 przyjście 18, 189 przyjść 592, p. na pomoc 620...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trypućko, Józef 1957. Język Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Przyczynek do dziejów polskiego języka literackiego w wieku XIX. [T.] 2, Uppsala : A.-B. Lundequistska Bokhandeln
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.